top of page

RöstSpa är avspänning & röstträning i kombination

RöstSPA är ett fysiskt övningspass för rösten som kombinerar avspänningstekniker

från bl.a yin yoga och mindfulness med röstövning i grupp.

Detta stärker och förankrar rösten så den kan fungera

optimalt som kommunikativt verktyg. 

Träningen fungerar för alla oavsett kunskapsnivå.

Svårighetsgraden på övningarna anpassas till gruppen.

Teknikerna är grunden till både en välfungerande röst och ett bra kroppsspråk.

Dessutom är RöstSPA djupt avslappnande och fysiskt stress-reducerande.

RöstSPA finns i två alternativ, med eller utan sång. 

Sång- & RöstSPA

Är som RöstSPA med skillnaden att sång används som det viktigaste verktyget.

Detta fokuserar djupgående på rösten som instrument och grundlägger både sångteknik samt talröst-teknik. Träning för stabilitet och styrka i andning och röst, tillsammans med avspänning, röst-uppmjukande övningar och sång, värmer upp klangen i rösten. Detta sjungande RöstSpa, som är extra populärt bland körer,

ger djupgående, instrument-vårdande effekter samtidigt som det sänker stressnivån i kroppen. 

Sagt om RöstSpa

"Ett underbart sätt att hitta harmoni mellan kropp och röst. 

Från aktivitet till avspänning, med fokus på andning och lek med röst och kropp i samspel.

Resultatet blir en fri och bottnad röst i en avspänd kropp!

Jag mår bra och det blir lätt att sjunga!"

Anna-Lena, RöstSPA-deltagare

VoiSing- Ett motionspass som övar rösten med hjälp av sång

 

Att sjunga är det bästa sättet att träna rösten på. Därför är sången det viktigaste verktyget i VoiSing.

När man sjunger måste man andas rätt, vara avspänd och ha en bra hållning. Rösten är som ett instrument som behöver stämmas för att låta och hålla så bra så möjligt. Genom VoiSings unika kombination av fysisk aktivitet, avspänning, andningsövning och sång, tränas grundläggande röstteknik. 

Kunskapsnivån på sången är oväsentlig. Här är det viktigt att det låter, inte hur

 

Det sägs att 10 min sång om dagen, sänker stressnivån, öppnar bihålorna, förbättrar andningen, ger bättre hållning och aktiverar alla delar av hjärnan. Lägg till allt positivt som händer när man sjunger tillsammans med andra samtidigt som kroppen får motionera! I VoiSing finns min samlade kunskap paketerat som ett energiboostande sångjympa-pass för röstens-, hälsans- och välbefinnandets skull. 

 

 

 

 

 

 

bottom of page