top of page

Kroppsspråket

I många situationer är det viktigt att vårt kroppsspråk stämmer överens med det vi vill ha sagt. 

Jag jobbar med kroppsspråket utifrån samma basala kroppsmedvetenhet som i min röstträning.

Röstens fysiska core-funktioner är också grunden till ett konstruktivt, kommunikativt kroppsspråk.

Att jobba praktiskt är viktigt. Därför kombinerar jag alltid kunskap och inspiration med praktisk övning i mina föreläsningar och workshops.

bottom of page