"Alla kan träna rösten och kroppsspråket.
Det är viktigt, nyttigt och roligt."


Inger Ohlén
Föreläsare, pedagog och coach.