"Alla kan träna rösten och kroppsspråket.
Det är viktigt, nyttigt och roligt."

 

Inger Ohlén

Föreläsare, pedagog och coach.