"Alla kan träna rösten och kroppsspråket.
Det är viktigt, nyttigt och roligt."

Inger Ohlén

Föreläsare, pedagog och coach. 

 

För närvarande är företaget inte aktivt pga Corona-pandemin